Ana Sayfa NELER YAPARIZ? > Danışmanlık >

Danışmanlık

EĞİTİM KURUMLARINA DANIŞMANLIK

Eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik aşağıda belirtilen hususlarda danışmanlık hizmeti verilir :
» Eğitim ihtiyaçlarını ilgili ihtiyaç analizleri doğrultusunda belirlemek
» Öğretmenlerin yetkinlik gelişimlerini desteklemek amacıyla farklı öğrenme biçimlerine hizmet edecek şekilde eğitimlerin planlanması, organize edilmesi, değerlendirme sonuçlarının kayıtlarının alınması ve raporlanması
» İhtiyaç duyulan eğitim için en uygun eğitim metodunu belirlemek ve gerekli aksiyonları almak.
» Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli eğitim kitlerini hazırlamak ve sunumlarını gerçekleştirmek

ŞİRKETLERE DANIŞMANLIK

Ortak bir amaç doğrultusunda bir arada çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti verilir.

Desteklediğimiz bilgi ve beceriler:
» Çalışanlar arasında grup dinamiği oluşturma
» Ekip ruhu oluşturma
» Motivasyon ve süreklilik sağlama
» Çözüm odaklı olma
» Yaratıcı inovatif fikirler oluşturma
» İş hayatında holokrosiye yer verme
» İhtiyaca yönelik çözümler bulma
Ana Sayfa NELER YAPARIZ? > Danışmanlık >

Danışmanlık

EĞİTİM KURUMLARINA DANIŞMANLIK

Eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik aşağıda belirtilen hususlarda danışmanlık hizmeti verilir :
» Eğitim ihtiyaçlarını ilgili ihtiyaç analizleri doğrultusunda belirlemek
» Öğretmenlerin yetkinlik gelişimlerini desteklemek amacıyla farklı öğrenme biçimlerine hizmet edecek şekilde eğitimlerin planlanması, organize edilmesi, değerlendirme sonuçlarının kayıtlarının alınması ve raporlanması
» İhtiyaç duyulan eğitim için en uygun eğitim metodunu belirlemek ve gerekli aksiyonları almak.
» Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli eğitim kitlerini hazırlamak ve sunumlarını gerçekleştirmek

ŞİRKETLERE DANIŞMANLIK

Ortak bir amaç doğrultusunda bir arada çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti verilir.

Desteklediğimiz bilgi ve beceriler:
» Çalışanlar arasında grup dinamiği oluşturma
» Ekip ruhu oluşturma
» Motivasyon ve süreklilik sağlama
» Çözüm odaklı olma
» Yaratıcı inovatif fikirler oluşturma
» İş hayatında holokrosiye yer verme
» İhtiyaca yönelik çözümler bulma
Danışmanlık
Ana Sayfa NELER YAPARIZ? > Danışmanlık >

Danışmanlık

EĞİTİM KURUMLARINA DANIŞMANLIK

Eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik aşağıda belirtilen hususlarda danışmanlık hizmeti verilir :
» Eğitim ihtiyaçlarını ilgili ihtiyaç analizleri doğrultusunda belirlemek
» Öğretmenlerin yetkinlik gelişimlerini desteklemek amacıyla farklı öğrenme biçimlerine hizmet edecek şekilde eğitimlerin planlanması, organize edilmesi, değerlendirme sonuçlarının kayıtlarının alınması ve raporlanması
» İhtiyaç duyulan eğitim için en uygun eğitim metodunu belirlemek ve gerekli aksiyonları almak.
» Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli eğitim kitlerini hazırlamak ve sunumlarını gerçekleştirmek

ŞİRKETLERE DANIŞMANLIK

Ortak bir amaç doğrultusunda bir arada çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti verilir.

Desteklediğimiz bilgi ve beceriler:
» Çalışanlar arasında grup dinamiği oluşturma
» Ekip ruhu oluşturma
» Motivasyon ve süreklilik sağlama
» Çözüm odaklı olma
» Yaratıcı inovatif fikirler oluşturma
» İş hayatında holokrosiye yer verme
» İhtiyaca yönelik çözümler bulma